PRISOVERSIKT MEDLEMSKAP

Ordinær medlem
Ordinær medlem light*
Barn og ungdom
Årlig betaling
3000,-
1500,-
Halvårlig betaling
1650,-
825,-
900,-
Månedlig betaling
300,-
150,-

Prisene er gyldig fra 03. januar 2023.

Alle medlemskap gir deg mulighet til å trene hver dag uten begrensninger.
*Ordinær medlem light: For deg som bor langt unna og har mer enn 45 minutter reisetid.

Årlig betaling gir 16,7% rabatt

Halvårlig betaling gir 8,3% rabatt

Bli medlem eller få en gratis prøvemåned

Priser

Ordinær medlem (mulighet til å trene hver dag uten begrensninger):
ÅRLIG betaling: : kr 3.000,- per år
MÅNEDLIG betaling: kr 300 per måned 

Ordinær medlem light (for deg som bor lang unna og har mer enn 45 minutter reisetid):
ÅRLIG betaling: : kr 1.500,- per år
MÅNEDLIG betaling: kr 150 per måned

Barn og ungdom inntil 18 år betaler kr 900 per semester (høst og vår)

Vår = 1. januar til 30. juni
Høst = 1. juli til 31. desember

Et årlig medlemskontingent på kr 230 kommer i tillegg for alle medlemmer.