PRISOVERSIKT MEDLEMSKAP

Ordinær medlem
Ordinær medlem light*
Barn og ungdom
Årlig betaling
4.200,-
2.100,-
Halvårlig betaling
2.100,-
1.050,-
900,-

Prisene er gyldig fra 24. august 2023.

Alle medlemskap gir deg mulighet til å trene hver dag uten begrensninger.
*Ordinær medlem light: For deg som bor langt unna og har mer enn 45 minutter reisetid.

Hvis du har nødt til å avslutte medlemskapet får du tilbakebetalt resterende tidsperiode.

Eksempel: Du starter i april (første måned er prøvemåned), og betaler for mai til desember (8 måneder), og velger årlig betaling. Betalingen for året blir da: 4.200,- /12*8 = 2.800,-. Hvis du for eksempel slutter i oktober, blir 2 måneder refundert (november og desember); 2*350,- = 750,-

Bli medlem eller få en gratis prøvemåned

Priser

Ordinær medlem (mulighet til å trene hver dag uten begrensninger):
ÅRLIG betaling: : kr 3.000,- per år
MÅNEDLIG betaling: kr 300 per måned 

Ordinær medlem light (for deg som bor lang unna og har mer enn 45 minutter reisetid):
ÅRLIG betaling: : kr 1.500,- per år
MÅNEDLIG betaling: kr 150 per måned

Barn og ungdom inntil 18 år betaler kr 900 per semester (høst og vår)

Vår = 1. januar til 30. juni
Høst = 1. juli til 31. desember

Et årlig medlemskontingent på kr 230 kommer i tillegg for alle medlemmer.