Regler og vilkår for Aalesund Brazilian Jiu Jitsu

Medlemmer plikter å følge de regler som til enhver tid gjelder for klubben.

Som medlem er du innforstått med at Brasiliansk Jiu Jitsu er en kampsport med den risiko dette medfører.

Klubben fraskriver seg ethvert ansvar for skade og tap av eiendeler.

Klubben har strenge hygieniske og helserelaterte krav:

-Ved oppmøte stilles det krav til at medlemmet møter med ren kropp og rent treningstøy.
-Negler skal være kortklipte på fingrer og tær.
-“Gi” og annet treningstøy skal vaskes etter hver trening.
-Pynt og piercing på øre, hals, hånd skal fjernes før trening.
-Ikke kom på trening hvis du er syk eller ikke føler deg i form.

AABJJ forbeholder seg retten til å holde stengt i perioder da det drives vedlikehold i klubben, og for eks. i ferier, helligdager og annet.

Den lærdom og teknikk du tilegner deg gjennom klubben forplikter du som medlem aldri å anvende utenfor klubben i onde hensikter. Med mindre dette er i selvforsvar vil du som medlem bli utvist fra klubben med øyeblikkelig virkning uten noen refusjon av medlemsavgift.

Medlemmet forplikter seg til å delta i rydding av utstyr etter trening og opprettholde generell orden i treningslokalet.

Om medlemmet har en sykdom som kan tre frem når medlemmet er i lokalene må dette gis beskjed om til styret ved innmelding og til trener(e).

Om man har en sykdom som kan trenge akutt medisinsk hjelp må dette varsles til trener(e). Eks: Diabetes, astma, epilepsi, hjertefeil eller andre diagnoser som ikke er nevnt her.

Sist men ikke minst skal treningen være gøy. Vis respekt for dine medelever, tilpass din treningspartners nivå og ikke minst størrelse så godt som det lar seg gjøre.

Ta med masse energi og godt treningshumør!

 

Foto- og videosamtykke:

Aalesund Brazilian Jiu Jitsu må ha samtykke fra foreldre/foresatte/verge om bruk av bilder og videoer av deres barn/ungdom. Bilder som blir tatt på treninger og/eller konkurranser postes ofte på klubbens lukkede og offentlige Facebook grupper, samt på Instagram og klubbens hjemmeside. Samtykke gis ved innmelding til klubben, og kan trekkes tilbake ved å sende e-post til aalesundbjj@gmail.com